Biskupství brněnské

Detail farnosti

Jinošov

Římskokatolická farnost Jinošov
v děkanství třebíčském, okres Třebíč

Adresa:
675 71 Jinošov 21

Tel.: 568 421 263

e-mail: jinosov@dieceze.cz

IČO: 66597307

Kostely a kaple
kostel farní sv. Petra a Pavla (GPS)
kostel filiální sv. Klimenta (Jasenice) (GPS)
kostel filiální sv. Martina (Kralice nad Oslavou) (GPS)
kaple sv. Petra (Hluboké)
kaple Ducha Svatého (Horní Lhotice)
kaple sv. Maří Magdalény (Jasenice)
kaple sv. Petra a Pavla (Jinošov)
kaple Panny Marie (Krokočín)
kaple Nejsvětější Trojice (Pucov)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Hluboké
Horní Lhotice
Jasenice
Jedov
Jindřichov
Jinošov
Kralice nad Oslavou
Krokočín
Otradice
Pucov
Významné dny farnosti:
12. dubna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
19. února  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské