Biskupství brněnské

Detail farnosti

Kdousov

Římskokatolická farnost Kdousov
v děkanství moravskobudějovickém, okres Třebíč

Adresa:
675 32 Kdousov 1

Tel.: 733 755 883

e-mail: kdousov@dieceze.cz

IČO: 64269507

Kostely a kaple
kostel farní sv. Linharta (GPS)
kostel filiální sv. Kateřiny (Slavíkovice u Jemnice) (GPS)
kaple sv. Floriána (Jiratice)
kaple Narození Panny Marie (Kostníky)
kaple Nanebevzetí Panny Marie (Lhotice u Jemnice)
kaple sv. Floriána (Mladoňovice na Moravě)
kaple Svaté Rodiny (Radotice)
kaple Jména Panny Marie (Slavíkovice u Jemnice)
kaple sv. Floriána (Slavíkovice u Jemnice)
kaple Panny Marie (Slavíkovice u Jemnice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Dobrá Voda
Hájek
Hornice (část?)
Jiratice
Kdousov
Kostníky
Lhotice
Mladoňovice
Police
Radotice
Slavíkovice
Významné dny farnosti:
29. června  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
24. ledna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské