Biskupství brněnské

Detail farnosti

Komořany

Římskokatolická farnost Komořany
v děkanství slavkovském, okres Vyškov

Adresa:
683 01 Dražovice 45

Tel.: 605 716 512

e-mail: komorany@dieceze.cz

IČO: 61729868

Kostely a kaple
kostel farní sv. Barbory (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Komořany
Významné dny farnosti:
22. září  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
v ledna  Adorační den  Poslední NE v lednu 

© 2000-2019, Biskupství brněnské