Biskupství brněnské

Detail farnosti

Brod nad Dyjí

Římskokatolická farnost Brod nad Dyjí
v děkanství mikulovském, okres Břeclav

Adresa:
691 81 Brod nad Dyjí 35

Tel.: 519 518 003

e-mail: brod@dieceze.cz

IČO: 64520455

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jana Nepomuckého (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Brod nad Dyjí
Významné dny farnosti:
30. března  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
1. dubna  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské