Biskupství brněnské

Detail farnosti

Brod nad Dyjí

Římskokatolická farnost Brod nad Dyjí
v děkanství mikulovském, okres Břeclav

Adresa:
691 81 Brod nad Dyjí 35

Tel.: 519 518 003

e-mail: brod@dieceze.cz

IČO: 64520455

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jana Nepomuckého (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Brod nad Dyjí
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Brod nad Dyjí  
1. dubna

© 2000-2024, Biskupství brněnské