Biskupství brněnské

Detail farnosti

Krumvíř

Římskokatolická farnost Krumvíř
v děkanství hustopečském, okres Břeclav

Adresa:
691 73 Krumvíř 163

Tel.: 734 760 426

e-mail: krumvir@dieceze.cz

IČO: 66610583

Kostely a kaple
kostel farní sv. Bartoloměje (GPS)
kaple sv. Cyrila a Metoděje (Krumvíř)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Krumvíř
Významné dny farnosti:
24. května  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
6. dubna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské