Biskupství brněnské

Detail farnosti

Kuřim

Římskokatolická farnost Kuřim
v děkanství tišnovském, okres Brno-venkov

Adresa:
Křížkovského 55/5, 664 34 Kuřim

Tel.: 723 661 146

e-mail: kurim@dieceze.cz

WWW: http://farakurim.cz

IČO: 49461362

Kostely a kaple
kostel farní sv. Maří Magdalény (GPS)
kostel filiální sv. Markéty (Moravské Knínice) (GPS)
kaple Panny Marie Růžencové (Česká)
kaple sv. Maří Magdalény (Jinačovice)
kaple sv. Jana Nepomuckého (Kuřim)
kaple Panny Marie Bolestné (Kuřim)
kaple sv. Jana Nepomuckého (Moravské Knínice)
kaple sv. Jana Nepomuckého (Moravské Knínice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Česká
Jinačovice
Kuřim
Moravské Knínice
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Kuřim  
12. října

© 2000-2024, Biskupství brněnské