Biskupství brněnské

Detail farnosti

Kuřim

Římskokatolická farnost Kuřim
v děkanství tišnovském, okres Brno-venkov

Adresa:
Křížkovského 55, 664 34 Kuřim 1

Tel.: 541 230 183

e-mail: kurim@dieceze.cz

WWW: http://farakurim.cz

IČO: 49461362

Kostely a kaple
kostel farní sv. Maří Magdalény (GPS)
kostel filiální sv. Markéty (Moravské Knínice) (GPS)
kaple Panny Marie Růžencové (Česká)
kaple sv. Maří Magdalény (Jinačovice)
kaple Panny Marie Bolestné (Kuřim)
kaple sv. Jana Nepomuckého (Kuřim)
kaple sv. Jana Nepomuckého (Moravské Knínice)
kaple sv. Jana Nepomuckého (Moravské Knínice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Česká
Jinačovice
Kuřim
Moravské Knínice
Významné dny farnosti:
20. ledna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
12. října  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské