Biskupství brněnské

Detail farnosti

Dobré Pole

Římskokatolická farnost Dobré Pole
v děkanství mikulovském, okres Břeclav

Adresa:
Náměstí 4, 692 01 Mikulov

Tel.: 539 029 959

e-mail: dobrepole@dieceze.cz

WWW: http://farnostimikulovska.cz

IČO: 63402858

Kostely a kaple
kostel farní sv. Cecílie (GPS)
kaple sv. Cecílie (Dobré Pole)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Dobré Pole
Významné dny farnosti:
23. listopadu  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
10. listopadu  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské