Biskupství brněnské

Detail farnosti

Dobré Pole

Římskokatolická farnost Dobré Pole
v děkanství mikulovském, okres Břeclav

Adresa:
Náměstí 164/4, 692 01 Mikulov

Tel.: 737 382 622

e-mail: dobrepole@dieceze.cz

WWW: http://www.farnostimikulovska.cz

IČO: 63402858

Kostely a kaple
kostel farní sv. Cecílie (GPS)
kaple sv. Cecílie (Dobré Pole)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Dobré Pole
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Dobré Pole  
29. března

© 2000-2024, Biskupství brněnské