Biskupství brněnské

Detail farnosti

Hnanice

Římskokatolická farnost Hnanice
v děkanství znojemském, okres Znojmo

Adresa:
Loucká 29, 671 81 Znojmo

Tel.: 515 227 723

e-mail: hnanice@dieceze.cz

IČO: 65761014

Kostely a kaple
kostel farní sv. Wolfganga (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Hnanice
Významné dny farnosti:
19. dubna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
21. srpna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské