Biskupství brněnské

Detail farnosti

Božice

Římskokatolická farnost Božice
v děkanství znojemském, okres Znojmo

Adresa:
671 65 Břežany 2

Tel.: 605 156 564

e-mail: bozice@dieceze.cz

IČO: 70857989

Kostely a kaple
kostel farní sv. Petra a Pavla (GPS)
kaple (Božice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Božice
České Křídlovice
Významné dny farnosti:
1. dubna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
10. června  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské