Biskupství brněnské

Detail farnosti

Božice

Římskokatolická farnost Božice
v děkanství znojemském, okres Znojmo

Adresa:
671 25 Tasovice 191

Tel.: 604 712 015

e-mail: bozice@dieceze.cz

IČO: 70857989

Kostely a kaple
kostel farní sv. Petra a Pavla (GPS)
kaple (Božice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Božice
České Křídlovice
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Božice  
17. srpna

© 2000-2024, Biskupství brněnské