Biskupství brněnské

Detail farnosti

Jevišovka

Římskokatolická farnost Jevišovka
v děkanství mikulovském, okres Břeclav

Adresa:
nám. Svobody 2/3, 691 83 Drnholec

Tel.: 519 519 234

e-mail: jevisovka@dieceze.cz

IČO: 65806328

Kostely a kaple
kostel farní sv. Kunhuty (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Jevišovka
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Jevišovka  
21. března

© 2000-2024, Biskupství brněnské