Biskupství brněnské

Detail farnosti

Horní Břečkov

Římskokatolická farnost Horní Břečkov
v děkanství vranovském, okres Znojmo

Adresa:
671 02 Horní Břečkov 23

Tel.: 722 752 154

e-mail: hornibreckov@dieceze.cz

WWW: http://www.fatym.com

IČO: 45659974

Kostely a kaple
kostel farní sv. Klementa (GPS)
kaple Panny Marie Bolestné (Čížov)
kaple sv. Terezie Veliké (Lesná u Znojma)
kaple sv. Michala (Vracovice u Horního Břečkova)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Čížov
Horní Břečkov
Lesná
Vracovice
Významné dny farnosti:
6. března  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
7. října  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské