Biskupství brněnské

Detail farnosti

Břežany u Znojma

Římskokatolická farnost Břežany u Znojma
v děkanství znojemském, okres Znojmo

Adresa:
671 65 Břežany 2

Tel.: 605 156 564

e-mail: brezany@dieceze.cz

IČO: 26521288

Kostely a kaple
kostel farní Zvěstování Páně (GPS)
kostel filiální Zasnoubení Panny Marie (Mackovice) (GPS)
kaple Nejsvětější Trojice (Pravice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Břežany
Mackovice
Pravice
Významné dny farnosti:
11. prosince  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
17. srpna  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské