Biskupství brněnské

Detail farnosti

Hrádek u Znojma

Římskokatolická farnost Hrádek u Znojma
v děkanství znojemském, okres Znojmo

Adresa:
671 27 Hrádek 117

Tel.: 731 402 650

e-mail: hradek@dieceze.cz

IČO: 49440543

Kostely a kaple
kostel farní sv. Petra a Pavla (GPS)
kaple sv. Oldřicha (Hrádek u Znojma)
kaple sv. Anežky České (Hrádek u Znojma)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Hrádek
Křídlůvky
Významné dny farnosti:
2. listopadu  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
5. června  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské