Biskupství brněnské

Detail farnosti

Dobročkovice

Římskokatolická farnost Dobročkovice
v děkanství slavkovském, okres Vyškov

Adresa:
683 33 Milonice 56

Tel.: 605 352 976

e-mail: dobrockovice@dieceze.cz

WWW: http://dobrockovice.kvalitne.cz/farnost.html

IČO: 61729744

Kostely a kaple
kostel farní Všech svatých (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Dobročkovice
Významné dny farnosti:
19. května  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
13. září  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské