Biskupství brněnské

Detail farnosti

Horní Dunajovice

Římskokatolická farnost Horní Dunajovice
v děkanství moravskokrumlovském, okres Znojmo

Adresa:
671 34 Horní Dunajovice 33

Tel.: 734 763 202

e-mail: hornidunajovice@dieceze.cz

IČO: 49440756

Kostely a kaple
kostel farní Nejsvětější Trojice (GPS)
kaple sv. Markéty (Domčice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Domčice
Horní Dunajovice
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Horní Dunajovice  
15. března

© 2000-2024, Biskupství brněnské