Biskupství brněnské

Detail farnosti

Dukovany

Římskokatolická farnost Dukovany
v děkanství třebíčském, okres Třebíč

Adresa:
675 57 Rouchovany 32

Tel.: 731 402 613

e-mail: dukovany@dieceze.cz

IČO: 64268411

Kostely a kaple
kostel farní sv. Václava (GPS)
kaple Nejsvětější Trojice (Dukovany)
kaple sv. Jana (Dukovany)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Dukovany
Významné dny farnosti:
15. září  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
5. listopadu  Adorační den   

© 2000-2020, Biskupství brněnské