Biskupství brněnské

Detail farnosti

Dukovany

Římskokatolická farnost Dukovany
v děkanství třebíčském, okres Třebíč

Adresa:
675 57 Rouchovany 32

Tel.: 731 402 613

e-mail: dukovany@dieceze.cz

IČO: 64268411

Kostely a kaple
kostel farní sv. Václava (GPS)
kaple sv. Jana (Dukovany)
kaple Nejsvětější Trojice (Dukovany)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Dukovany
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Dukovany  
5. listopadu

© 2000-2024, Biskupství brněnské