Biskupství brněnské

Detail farnosti

Drnholec

Římskokatolická farnost Drnholec
v děkanství mikulovském, okres Břeclav

Adresa:
nám. Svobody 2/3, 691 83 Drnholec

Tel.: 519 519 234

e-mail: drnholec@dieceze.cz

IČO: 64520447

Kostely a kaple
kostel farní Nejsvětější Trojice (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Drnholec
Významné dny farnosti:
30. ledna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
21. března  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské