Biskupství brněnské

Detail farnosti

Domašov

Římskokatolická farnost Domašov
v děkanství rosickém, okres Brno-venkov

Adresa:
V Dědině 14, 664 83 Domašov

Tel.: 546 427 392

e-mail: domasov@dieceze.cz

WWW: http://farnostdomasov.cz

IČO: 49460552

Kostely a kaple
kostel farní sv. Vavřince (GPS)
kaple Narození Panny Marie (Javůrek)
kaple Panny Marie Bolestné (Javůrek)
kaple sv. Anny (Lesní Hluboké)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Domašov
Javůrek
Lesní Hluboké
Rudka
Říčky
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Domašov  
6. prosince

© 2000-2024, Biskupství brněnské