Biskupství brněnské

Detail farnosti

Domašov

Římskokatolická farnost Domašov
v děkanství rosickém, okres Brno-venkov

Adresa:
V Dědině 14, 664 83 Domašov

Tel.: 603 827 721

e-mail: domasov@dieceze.cz

WWW: http://www.domasov.info/farnost.html

IČO: 49460552

Kostely a kaple
kostel farní sv. Vavřince (GPS)
kaple Panny Marie Bolestné (Javůrek)
kaple Narození Panny Marie (Javůrek)
kaple sv. Anny (Lesní Hluboké)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Domašov
Javůrek
Lesní Hluboké
Rudka
Říčky
Významné dny farnosti:
7. května  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
6. prosince  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské