Biskupství brněnské

Detail farnosti

Dobřínsko

Římskokatolická farnost Dobřínsko
v děkanství moravskokrumlovském, okres Znojmo

Adresa:
672 01 Dobřínsko 50

Tel.: 515 338 200

e-mail: dobrinsko@dieceze.cz

IČO: 49440641

Kostely a kaple
kostel farní sv. Prokopa (GPS)
kostel filiální Nanebevzetí Panny Marie (Jamolice) (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Dobřínsko
Jamolice
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Dobřínsko  
4. listopadu

© 2000-2024, Biskupství brněnské