Biskupství brněnské

Detail farnosti

Dobřínsko

Římskokatolická farnost Dobřínsko
v děkanství moravskokrumlovském, okres Znojmo

Adresa:
672 01 Dobřínsko 50

Tel.: 515 338 200

e-mail: dobrinsko@dieceze.cz

IČO: 49440641

Kostely a kaple
kostel farní sv. Prokopa (GPS)
kostel filiální Nanebevzetí Panny Marie (Jamolice) (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Dobřínsko
Jamolice
Významné dny farnosti:
1. prosince  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
4. listopadu  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské