Biskupství brněnské

Detail farnosti

Diváky

Římskokatolická farnost Diváky
v děkanství hustopečském, okres Břeclav

Adresa:
691 12 Boleradice 76

Tel.: 519 323 645

e-mail: divaky@dieceze.cz

IČO: 64520129

Kostely a kaple
kostel farní Nanebevzetí Panny Marie (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Diváky
Významné dny farnosti:
19. ledna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
12. dubna  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské