Biskupství brněnské

Detail farnosti

Dešná u Dačic

Římskokatolická farnost Dešná u Dačic
v děkanství telčském, okres Jindřichův Hradec

Adresa:
378 73 Dešná 16

Tel.: 384 420 297

e-mail: desna@dieceze.cz

WWW: http://www.farnosti-slavonicka.cz

IČO: 69099821

Kostely a kaple
kostel farní Narození Jana Křtitele (GPS)
kaple sv. Cyrila a Metoděje (Bačkovice)
kaple (Dančovice)
kaple Povýšení sv. Kříže (Dešná u Dačic)
kaple (Lovčovice)
kaple sv. Cyrila a Metoděje (Plačovice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Bačkovice
Dančovice
Dešná
Lovčovice
Plačovice
Županovice
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Dešná u Dačic  
28. ledna

© 2000-2024, Biskupství brněnské