Biskupství brněnské

Detail farnosti

Dešná u Dačic

Římskokatolická farnost Dešná u Dačic
v děkanství telčském, okres Jindřichův Hradec

Adresa:
378 73 Dešná 16

Tel.: 605 173 375

e-mail: desna@dieceze.cz

IČO: 69099821

Kostely a kaple
kostel farní Narození Jana Křtitele (GPS)
kaple sv. Cyrila a Metoděje (Bačkovice)
kaple (Dančovice)
kaple Povýšení sv. Kříže (Dešná u Dačic)
kaple (Lovčovice)
kaple sv. Cyrila a Metoděje (Plačovice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Bačkovice
Dančovice
Dešná
Lovčovice
Plačovice
Županovice
Významné dny farnosti:
5. listopadu  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
21. ledna  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské