Biskupství brněnské

Detail farnosti

Dražovice

Římskokatolická farnost Dražovice
v děkanství slavkovském, okres Vyškov

Adresa:
683 01 Dražovice 45

Tel.: 605 716 512

e-mail: drazovice@dieceze.cz

IČO: 61729825

Kostely a kaple
kostel farní Narození Jana Křtitele (GPS)
kaple Božího milosrdenství a sv. Faustiny (Dražovice)
kaple Božího milosrdenství a sv. Faustiny (Dražovice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Dražovice
Podbřežice
Významné dny farnosti:
26. května  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
17. července  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské