Biskupství brněnské

Detail farnosti

Dražovice

Římskokatolická farnost Dražovice
v děkanství slavkovském, okres Vyškov

Adresa:
683 01 Dražovice 45

Tel.: 605 716 512

e-mail: drazovice@dieceze.cz

IČO: 61729825

Kostely a kaple
kostel farní Narození Jana Křtitele (GPS)
kostel filiální sv. Petra a Pavla (Podbřežice) (GPS)
kaple Božího milosrdenství a sv. Faustiny (Dražovice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Dražovice
Podbřežice
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Dražovice  
10. června

© 2000-2024, Biskupství brněnské