Biskupství brněnské

Detail farnosti

Horní Dubňany

Římskokatolická farnost Horní Dubňany
v děkanství moravskokrumlovském, okres Znojmo

Adresa:
671 73 Horní Dubňany 28

Tel.: 736 636 286

e-mail: hornidubnany@dieceze.cz

IČO: 65340795

Kostely a kaple
kostel farní sv. Petra a Pavla (GPS)
kostel filiální sv. Václava (Dolní Dubňany) (GPS)
kaple sv. Jana Nepomuckého (Rešice)
kaple sv. Floriána (Tulešice)
kaple sv. Floriána (Tulešice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Dolní Dubňany
Horní Dubňany
Rešice
Tulešice
Významné dny farnosti:
1. dubna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
8. listopadu  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské