Biskupství brněnské

Detail farnosti

Horní Dubňany

Římskokatolická farnost Horní Dubňany
v děkanství moravskokrumlovském, okres Znojmo

Adresa:
671 73 Horní Dubňany 28

Tel.: 736 636 286

e-mail: hornidubnany@dieceze.cz

IČO: 65340795

Kostely a kaple
kostel farní sv. Petra a Pavla (GPS)
kostel filiální sv. Václava (Dolní Dubňany) (GPS)
kaple sv. Jana Nepomuckého (Rešice)
kaple sv. Floriána (Tulešice)
kaple sv. Floriána (Tulešice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Dolní Dubňany
Horní Dubňany
Rešice
Tulešice
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Horní Dubňany  neděle mezi 8. 11. a 14. 11.

© 2000-2024, Biskupství brněnské