Biskupství brněnské

Detail farnosti

Doubravice nad Svitavou

Římskokatolická farnost Doubravice nad Svitavou
v děkanství blanenském, okres Blansko

Adresa:
Soukopovo nám. 91, 679 11 Doubravice nad Svitavou

Tel.: 728 822 995

e-mail: doubravice@dieceze.cz

WWW: http://farnostrajec.cz

IČO: 65337174

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jana Křtitele (GPS)
kaple Nanebevzetí Panny Marie (Holešín)
kaple sv. Cyrila a Metoděje (Jabloňany)
kaple sv. Cyrila a Metoděje (Kuničky)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Doubravice nad Svitavou
Holešín
Jabloňany
Kuničky
Obora
Újezd u Boskovic
Významné dny farnosti:
2. února  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
7. září  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské