Biskupství brněnské

Detail farnosti

Domamil

Římskokatolická farnost Domamil
v děkanství moravskobudějovickém, okres Třebíč

Adresa:
675 43 Domamil 1

Tel.: 737 647 314

e-mail: domamil@dieceze.cz

IČO: 64269779

Kostely a kaple
kostel farní sv. Prokopa (GPS)
kaple sv. Josefa (Komárovice u Moravských Budějovic)
kaple sv. Václava (Štěpkov)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Domamil
Komárovice
Meziříčko
Štěpkov
Vranín
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Domamil  
2. února

© 2000-2024, Biskupství brněnské