Biskupství brněnské

Detail farnosti

Domamil

Římskokatolická farnost Domamil
v děkanství moravskobudějovickém, okres Třebíč

Adresa:
675 43 Domamil 1

Tel.: 384 495 111

e-mail: domamil@dieceze.cz

IČO: 64269779

Kostely a kaple
kostel farní sv. Prokopa (GPS)
kaple sv. Josefa (Komárovice u Moravských Budějovic)
kaple sv. Václava (Štěpkov)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Domamil
Komárovice
Meziříčko
Štěpkov
Vranín
Významné dny farnosti:
28. června  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
2. února  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské