Biskupství brněnské

Detail farnosti

Drásov

Římskokatolická farnost Drásov
v děkanství tišnovském, okres Brno-venkov

Adresa:
664 24 Drásov 14

Tel.: 731 428 374

e-mail: drasov@dieceze.cz

IČO: 26521296

Kostely a kaple
kostel farní Povýšení sv. Kříže (GPS)
kostel filiální sv. Vavřince (Malhostovice) (GPS)
kaple sv. Anny (Všechovice u Tišnova)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Drásov
Malhostovice
Všechovice
Významné dny farnosti:
23. června  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
23. října  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské