Biskupství brněnské

Detail farnosti

Dačice

Římskokatolická farnost Dačice
v děkanství telčském, okres Jindřichův Hradec

Adresa:
Krajířova 18, 380 01 Dačice

Tel.: 384 420 297

e-mail: dacice@dieceze.cz

WWW: http://farnost.dacice.cz

IČO: 69099839

Kostely a kaple
kostel farní sv. Vavřince (GPS)
kostel filiální sv. Jana Křtitele (Bílkov) (GPS)
kostel filiální sv. Antonína Paduánského (Dačice) (GPS)
kaple Matky Boží (Dačice)
kaple sv. Rocha (Dačice)
kaple sv. Anny (Dobrohošť)
kaple sv. Vavřince + Jana Křtitele (Hříšice)
kaple sv. Cyrila a Metoděje (Chlumec u Dačic)
kaple Srdce Panny Marie (Malý Pěčín)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Bílkov
Borek
Dačice
Dobrohošť
Hradišťko
Hříšice
Chlumec
Malý Pěčín
Toužím
Významné dny farnosti:
13. května  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
17. ledna  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské