Biskupství brněnské

Detail farnosti

Doubravník

Římskokatolická farnost Doubravník
v děkanství tišnovském, okres Brno-venkov

Adresa:
592 61 Doubravník 34

Tel.: 566 566 297

e-mail: doubravnik@dieceze.cz

IČO: 48899267

Kostely a kaple
kostel farní Povýšení sv. Kříže (GPS)
kostel filiální Nanebevzetí Panny Marie (Černvír) (GPS)
kaple Panny Marie Růžencové (Borač)
kaple sv. Maří Magdalény (Doubravník)
kaple (Doubravník)
kaple sv. Maří Magdalény (Kaly)
kaple sv. Cyrila a Metoděje (Křeptov)
kaple sv. Cyrila a Metoděje (Křížovice)
kaple Panny Marie Bolestné (Maňová)
kaple Panny Marie Růžencové (Pernštejnské Jestřabí)
kaple sv. Anny (Rakové)
kaple sv. Anny (Sejřek)
kaple Panny Marie (Skorotice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Borač
Černvír
Doubravník
Husle
Kaly
Křeptov
Křížovice
Maňová
Pernštejnské Jestřabí
Rakové
Sejřek
Skorotice
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Doubravník  
28. září

© 2000-2024, Biskupství brněnské