Biskupství brněnské

Detail farnosti

Deblín

Římskokatolická farnost Deblín
v děkanství tišnovském, okres Brno-venkov

Adresa:
664 75 Deblín 31

Tel.: 777 297 616

e-mail: deblin@dieceze.cz

WWW: http://www.farnostdeblin.cz

IČO: 67011217

Kostely a kaple
kostel farní sv. Mikuláše (GPS)
kostel filiální sv. Antonína Paduánského (Kuřimská Nová Ves) (GPS)
kaple sv. Cyrila a Metoděje (Braníškov)
kaple sv. Jana Nepomuckého (Čížky)
kaple Panny Marie Růžencové (Prosatín)
kaple Nanebevzetí Panny Marie (Úsuší)
kaple Panny Marie Bolestné (Žernůvka)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Blahoňov
Braníškov
Čížky
Deblín
Kuřimská Nová Ves (*)
Kuřimské Jestřabí
Nelepeč-Žernůvka
Pejškov
Prosatín
Úsuší
Žernůvka
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Deblín  
16. října
Žernůvka (f. Deblín)  
31. března

© 2000-2024, Biskupství brněnské