Biskupství brněnské

Detail farnosti

Dalešice

Římskokatolická farnost Dalešice
v děkanství třebíčském, okres Třebíč

Adresa:
675 54 Dalešice 20

Tel.: 734 286 494

e-mail: dalesice@dieceze.cz

IČO: 64269299

Kostely a kaple
kostel farní sv. Petra a Pavla (GPS)
kaple sv. Kříže (Dalešice)
kaple Panny Marie Bolestné (Slavětice)
kaple Nanebevzetí Panny Marie (Stropešín)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Dalešice
Slavětice
Stropešín
Významné dny farnosti:
16. září  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
7. února  Adorační den  a/nebo 19.3. 

© 2000-2019, Biskupství brněnské