Biskupství brněnské

Detail farnosti

Sebranice u Boskovic

Římskokatolická farnost Sebranice u Boskovic
v děkanství boskovickém, okres Blansko

Adresa:
679 31 Sebranice 230

Tel.: 604 538 482

e-mail: sebranice@dieceze.cz

WWW: http://farnost.katolik.cz/sebranice

IČO: 65336828

Kostely a kaple
kostel farní Nanebevzetí Panny Marie (GPS)
kaple sv. Václava (Újezd u Kunštátu)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Nýrov
Sebranice
Újezd u Kunštátu
Voděrady
Významné dny farnosti:
15. ledna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
1. ledna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské