Biskupství brněnské

Detail farnosti

Citonice

Římskokatolická farnost Citonice
v děkanství vranovském, okres Znojmo

Adresa:
671 01 Citonice 1

Tel.: 722 752 154

e-mail: citonice@dieceze.cz

WWW: http://www.fatym.com

IČO: 65841361

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jana + Pavla (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Citonice
Významné dny farnosti:
20. dubna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
19. srpna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské