Biskupství brněnské

Detail farnosti

Moravský Krumlov

Římskokatolická farnost Moravský Krumlov
v děkanství moravskokrumlovském, okres Znojmo

Adresa:
Palackého 84, 672 01 Moravský Krumlov

Tel.: 515 322 713

e-mail: moravskykrumlov@dieceze.cz

WWW: http://www.farnost-mkrumlov.cz

IČO: 65340787

Kostely a kaple
kostel farní Všech svatých (GPS)
kostel filiální sv. Vavřince (Moravský Krumlov) (GPS)
kostel filiální sv. Bartoloměje (Moravský Krumlov) (GPS)
kostel filiální sv. Leopolda (Rokytná) (GPS)
kaple sv. Floriána (Moravský Krumlov)
kaple Panny Marie (Rokytná)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Moravský Krumlov
Rakšice
Rokytná
Významné dny farnosti:
11. října  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
9. listopadu  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské