Biskupství brněnské

Detail farnosti

Moravský Krumlov

Římskokatolická farnost Moravský Krumlov
v děkanství moravskokrumlovském, okres Znojmo

Adresa:
Palackého 84, 672 01 Moravský Krumlov

Tel.: 515 322 713

e-mail: moravskykrumlov@dieceze.cz

WWW: http://www.farnost-mkrumlov.cz

IČO: 65340787

Kostely a kaple
kostel farní Všech svatých (GPS)
kostel filiální sv. Bartoloměje (Moravský Krumlov) (GPS)
kostel filiální sv. Vavřince (Moravský Krumlov) (GPS)
kostel filiální sv. Leopolda (Rokytná) (GPS)
kaple sv. Floriána (Moravský Krumlov)
kaple Panny Marie (Rokytná)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Moravský Krumlov
Rakšice
Rokytná
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Moravský Krumlov  
9. listopadu

© 2000-2024, Biskupství brněnské