Biskupství brněnské

Detail farnosti

Benešov u Boskovic

Římskokatolická farnost Benešov u Boskovic
v děkanství boskovickém, okres Blansko

Adresa:
679 53 Benešov 54

Tel.: 737 429 286

e-mail: benesov@dieceze.cz

IČO: 66545412

Kostely a kaple
kostel farní Povýšení sv. Kříže (GPS)
kaple (Benešov u Boskovic)
kaple (Kořenec)
kaple (Okrouhlá u Boskovic)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Benešov
Kořenec
Okrouhlá
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Benešov u Boskovic  
9. prosince

© 2000-2024, Biskupství brněnské