Biskupství brněnské

Detail farnosti

Benešov u Boskovic

Římskokatolická farnost Benešov u Boskovic
v děkanství boskovickém, okres Blansko

Adresa:
679 53 Benešov 54

Tel.: 737 429 286

e-mail: benesov@dieceze.cz

IČO: 66545412

Kostely a kaple
kostel farní Povýšení sv. Kříže (GPS)
kaple (Benešov u Boskovic)
kaple (Kořenec)
kaple (Okrouhlá u Boskovic)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Benešov
Kořenec
Okrouhlá
Významné dny farnosti:
7. ledna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
9. prosince  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské