Biskupství brněnské

Detail farnosti

Bratčice

Římskokatolická farnost Bratčice
v děkanství modřickém, okres Brno-venkov

Adresa:
664 67 Bratčice 144

Tel.: 546 210 210

e-mail: bratcice@dieceze.cz

IČO: 65266293

Kostely a kaple
kostel farní Nejsvětější Trojice (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Bratčice
Významné dny farnosti:
16. dubna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
13. listopadu  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské