Biskupství brněnské

Detail farnosti

Brno-sv.Augustin

Římskokatolická farnost u kostela sv. Augustina, Brno-Masarykova čtvrť
v děkanství brněnském, okres Brno-město

Adresa:
nám. Míru 7, 602 00 Brno, Stránice

Tel.: 737 990 483

e-mail: brno-augustin@dieceze.cz

WWW: http://www.augustinbrno.cz

IČO: 65269276

Kostely a kaple
kostel farní sv. Augustina (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Brno-střed (část)
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Brno-sv.Augustin  neděle mezi 20. 11. a 26. 11.

© 2000-2024, Biskupství brněnské