Biskupství brněnské

Detail farnosti

Brno-sv.Augustin

Římskokatolická farnost u kostela sv. Augustina, Brno-Masarykova čtvrť
v děkanství brněnském, okres Brno-město

Adresa:
nám. Míru 7, 602 00 Brno, Stránice

Tel.: 543 248 134

e-mail: brno-augustin@dieceze.cz

WWW: http://www.augustinbrno.cz

IČO: 65269276

Kostely a kaple
kostel farní sv. Augustina (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Brno-střed (část)
Významné dny farnosti:
18. května  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
v listopadu  Adorační den  NE Krista Krále 

© 2000-2019, Biskupství brněnské