Biskupství brněnské

Detail farnosti

Bohutice

Římskokatolická farnost Bohutice
v děkanství moravskokrumlovském, okres Znojmo

Adresa:
671 76 Olbramovice 79

Tel.: 603 483 818

e-mail: bohutice@dieceze.cz

IČO: 49440951

Kostely a kaple
kostel farní Nanebevzetí Panny Marie (GPS)
kaple sv. Michala (Bohutice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Bohutice
Významné dny farnosti:
30. září  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
20. srpna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské