Biskupství brněnské

Detail farnosti

Brno-Křenová

Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného početí Panny Marie, Brno
v děkanství brněnském, okres Brno-město

Adresa:
Křenová 21a, 602 00 Brno, Trnitá

Tel.: 543 249 933

e-mail: brno-krenova@dieceze.cz

WWW: http://www.farnostkrenova.cz

IČO: 64328074

Kostely a kaple
kostel farní Neposkvrněného početí Panny Marie (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Brno-Černovice
Brno-střed (část)
Významné dny farnosti:
19. února  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
21. července  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské