Biskupství brněnské

Detail farnosti

Budkov

Římskokatolická farnost Budkov
v děkanství moravskobudějovickém, okres Třebíč

Adresa:
675 42 Budkov 3

Tel.: 568 450 376

e-mail: budkov@dieceze.cz

WWW: http://www.ranc.jemnice.cz

IČO: 64268900

Kostely a kaple
kostel farní sv. Martina (GPS)
kaple sv. Jana + Pavla (Budkov)
kaple sv. Jana + Pavla (Oponešice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Budkov
Oponešice
Významné dny farnosti:
27. června  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
20. ledna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské