Biskupství brněnské

Detail farnosti

Budeč

Římskokatolická farnost Budeč
v děkanství telčském, okres Jindřichův Hradec

Adresa:
378 92 Budeč 1

Tel.: 732 483 987

e-mail: budec@dieceze.cz

IČO: 60818573

Kostely a kaple
kostel farní Zvěstování Páně (GPS)
kaple Panny Marie Sněžné (Budeč)
kaple (Budeč)
kaple Povýšení sv. Kříže (Knínice)
kaple sv. Jana + Pavla (Lomy u Jemnice)
kaple (Radkovice u Budče)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Bohusoudov
Borová
Budeč
Knínice
Lomy
Manešovice
Radkovice u Budče
Významné dny farnosti:
31. ledna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
19. ledna  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2020, Biskupství brněnské