Biskupství brněnské

Detail farnosti

Brno-Lesná

Římskokatolická farnost Brno-Lesná
v děkanství brněnském, okres Brno-město

Adresa:
Nezvalova 13, 638 00 Brno, Lesná

Tel.: 604 413 249

e-mail: brno-lesna@dieceze.cz

WWW: http://farnostlesna.cz

IČO: 73633364

Kostely a kaple
duchovní centrum P. Martina Středy a bl. Marie Restituty (Lesná)
kostel farní bl. Marie Restituty
kaple sv. Ludmily (Domov pro seniory (Okružní 29))
kaple sv. Antonína (Sadová)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Brno-sever (Lesná)
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Brno-Lesná  
29. října

© 2000-2024, Biskupství brněnské