Biskupství brněnské

Detail farnosti

Brno-sv.Tomáš

Římskokatolická farnost u kostela sv. Tomáše, Brno
v děkanství brněnském, okres Brno-město

Adresa:
Lidická 6, 602 00 Brno, Černá Pole

Tel.: 545 572 215

e-mail: brno-tomas@dieceze.cz

WWW: http://www.svtomas.net

IČO: 64327701

Kostely a kaple
kostel farní sv. Tomáše (GPS)
kostel rektorátní sv. Tomáše (Veveří)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Brno-Královo Pole
Brno-střed (část)
Významné dny farnosti:
28. května  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
15. července  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské