Biskupství brněnské

Detail farnosti

Brno-dóm

Římskokatolická farnost u katedrály sv. Petra a Pavla, Brno
exemptní farnost, okres Brno-město

Adresa:
Petrov 9, 602 00 Brno, Brno-město

Tel.: 543 235 031

e-mail: brno-katedrala@dieceze.cz

WWW: http://www.katedrala-petrov.cz

IČO: 65348681

Kostely a kaple
katedrála sv. Petra a Pavla (Město Brno)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Brno-střed (část)
Významné dny farnosti:
29. června  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
v června  Adorační den  Nejsv. Srdce Ježíšova 

© 2000-2019, Biskupství brněnské