Biskupství brněnské

Detail farnosti

Brno-dóm

Římskokatolická farnost u katedrály sv. Petra a Pavla, Brno
exemptní farnost, okres Brno-město

Adresa:
Petrov 9, 602 00 Brno, Brno-město

Tel.: 543 235 031

e-mail: brno-katedrala@dieceze.cz

WWW: http://www.katedrala-petrov.cz

IČO: 65348681

Kostely a kaple
katedrála sv. Petra a Pavla (Město Brno)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Brno-střed (část)
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Brno-dóm  Slavnost Nejsv. Srdce Ježíšova

© 2000-2024, Biskupství brněnské