Biskupství brněnské

Detail farnosti

Běhařovice

Římskokatolická farnost Běhařovice
v děkanství moravskokrumlovském, okres Znojmo

Adresa:
671 39 Běhařovice 35

Tel.: 603 295 900

e-mail: beharovice@dieceze.cz

IČO: 49439821

Kostely a kaple
kostel farní Nejsvětější Trojice (GPS)
kostel filiální Všech svatých (Přeskače) (GPS)
kostel filiální Panny Marie Matky jednoty křesťanů (Tavíkovice) (GPS)
kaple sv. Václava (Běhařovice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Běhařovice
Dobronice
Křepice
Přeskače
Ratišovice
Stupešice
Tavíkovice
Újezd
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Běhařovice  
1. března

© 2000-2024, Biskupství brněnské