Biskupství brněnské

Detail farnosti

Brno-sv.Michal

Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Michala, Brno
na území exemptní farnosti, okres Brno-město

Adresa:
Petrov 6, 602 00 Brno, Brno-město

Tel.: 739 389 112

e-mail: brno-michal@dieceze.cz

WWW: http://svatymichalbrno.cz

IČO: 67006426

Kostely a kaple
kostel rektorátní sv. Michaela archanděla (Město Brno)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Brno-střed (část)
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
(rekt.)  
23. července

© 2000-2024, Biskupství brněnské