Biskupství brněnské

Detail farnosti

Brno-sv.Michal

Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Michala, Brno
na území exemptní farnosti, okres Brno-město

Adresa:
Petrov 6, 602 00 Brno, Brno-město

Tel.: 736 529 268

e-mail: brno-michal@dieceze.cz

IČO: 67006426

Kostely a kaple
kostel rektorátní sv. Michaela archanděla (Město Brno)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Brno-střed (část)
Významné dny farnosti:
23. července  Adorační den  (rektorátní) 

© 2000-2019, Biskupství brněnské