Biskupství brněnské

Detail farnosti

Bošovice

Římskokatolická farnost Bošovice
v děkanství slavkovském, okres Vyškov

Adresa:
Dědina 50, 683 54 Otnice

Tel.: 544 240 019

e-mail: bosovice@dieceze.cz

IČO: 61729698

Kostely a kaple
kostel farní sv. Stanislav (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Bošovice
Významné dny farnosti:
6. dubna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
2. dubna  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské