Biskupství brněnské

Detail farnosti

Rozhraní

Římskokatolická farnost Rozhraní
v děkanství boskovickém, okres Svitavy

Adresa:
569 03 Rozhraní 95

Tel.: 516 474 165

e-mail: rozhrani@dieceze.cz

IČO: 64211924

Kostely a kaple
kostel farní Povýšení sv. Kříže (GPS)
kaple Panny Marie Karmelské (Študlov u Vítějevsi)
kaple sv. Cyrila a Metoděje (Vlkov u Letovic)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Bradlné
Rozhraní
Skřib
Stvolová
Študlov
Vilémov
Vlkov
Významné dny farnosti:
19. října  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
5. ledna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské