Biskupství brněnské

Detail farnosti

Brumovice na Moravě

Římskokatolická farnost Brumovice na Moravě
v děkanství hustopečském, okres Břeclav

Adresa:
691 11 Brumovice 101

Tel.: 519 423 347

e-mail: brumovice@dieceze.cz

IČO: 65269217

Kostely a kaple
kostel farní sv. Antonína Paduánského (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Brumovice
Morkůvky
Významné dny farnosti:
21. října  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
6. srpna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské