Biskupství brněnské

Detail farnosti

Horní Bojanovice

Římskokatolická farnost Horní Bojanovice
v děkanství hustopečském, okres Břeclav

Adresa:
693 01 Horní Bojanovice 31

Tel.: 736 529 222

e-mail: hornibojanovice@dieceze.cz

IČO: 66610443

Kostely a kaple
kostel farní sv. Vavřince (GPS)
kaple sv. Rocha (Horní Bojanovice)
kaple sv. Floriána (Horní Bojanovice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Horní Bojanovice
Významné dny farnosti:
31. října  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
17. června  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské