Biskupství brněnské

Detail farnosti

Horní Bojanovice

Římskokatolická farnost Horní Bojanovice
v děkanství hustopečském, okres Břeclav

Adresa:
693 01 Horní Bojanovice 31

Tel.: 737 155 093

e-mail: hornibojanovice@dieceze.cz

IČO: 66610443

Kostely a kaple
kostel farní sv. Vavřince (GPS)
kaple sv. Floriána (Horní Bojanovice)
kaple sv. Rocha (Horní Bojanovice)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Horní Bojanovice
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Horní Bojanovice  
17. června

© 2000-2024, Biskupství brněnské