Biskupství brněnské

Detail farnosti

Borkovany

Římskokatolická farnost Borkovany
v děkanství hustopečském, okres Břeclav

Adresa:
691 75 Borkovany 85

Tel.: 519 419 406

e-mail: borkovany@dieceze.cz

IČO: 66610567

Kostely a kaple
kostel farní Nanebevzetí Panny Marie (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Borkovany
Významné dny farnosti:
5. června  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
9. dubna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské